Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Karty informacyjne

(Jak załatwić sprawę w urzędzie)
Informacja o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Deklaracja na podatek leśny
Deklaracja na podatek rolny
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatkowej o stanie majątkowym
Ustalenie numeru porządkowego
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki /działek/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Podział nieruchomości etap I - wydanie opinii w sprawie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wydzierżawianie gruntów z gminnego zasobu nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów Gminy Wadowice
Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów Gminy Wadowice
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wadowice przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /detal/
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wadowice przeznaczonych do spoźycia w miejscu sprzedazy /gastronomia/
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wadowice
Skargi i wnioski z działu VIII KPA
Wydanie oświadczenia o dostępności działek inwestycyjnych do drogi publicznej
Warunki techniczne budowy (przebudowy) zjazdu z drogi publicznej
Awaryjne zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
Prowadzenie robót oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Umieszczenie ogródka gastronomicznego/stoiska handlowego/usługowego/obiektu służącego do ekspozycji towaru/innego obiektu niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami utrzymania pasa drogowego
Umieszczenie reklamy w pasie drogowym
Uzgodnienie budowy ogrodzenia od strony drogi publicznej
Udostępnianie informacji publicznej
Sprawozdania odpadowe
Zmiana głównego najemcy mieszkania komunalnego
Przedłużenie umowy najmu mieszkania socjalnego
Wydanie lokalu mieszkaniowego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wadowice
Umorzenie podatku oraz zaległości podatkowych
Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Wydanie warunków technicznych budowy(przebudowy) zjazdu z drogi publicznej
Wydanie warunków technicznych podłączenia obiektu do miejskiej kanalizacji deszczowej
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi w celu prowadzenia robót związanych z budową lub przebudową zjazdu