Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Informacja o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach

Urząd Miejski w Wadowicach
34-100, Wadowice, pl. Jana Pawła II 23
telefon: 33 873 18 11 fax: 33 873 18 11
Podstawa prawna

Art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz.U.2017.1785 t.j. z późn. zm.), art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.2017.1821. t.j.), art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.2017.1892. t.j.)   

Wymagane wnioski

INRL-1 Informacja o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach  i lasach

Wymagane załączniki

ZN-1 – załącznik – Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych – w sprawie podatku od nieruchomości

ZR- 1 – załącznik – Informacja o gruntach – w sprawie podatku rolnego

ZL – 1 – załącznik – Informacja o lasach – w sprawie podatku leśnego

Jednostka odpowiedzialna Komórka1
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty bez opłat
Termin załatwienia sprawy

w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy

Od decyzji wydanej w toku postępowania wszczętego przez złożenie informacji podatkowej służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Wadowic w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Opłata za odwołanie bez opłat
Uwagi

Na usługę składa się złożenie w formie elektronicznej, przez podatników  wymienionych w art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz.U.2017.1785 t.j. z późn. zm.), art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U.2017.1821. t.j.), art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.2017.1892. t.j.),  Informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach  i lasach wraz z opcjonalnymi załącznikami, w zależności od tego czy podatnik posiada składniki nieruchomości podlegające opodatkowaniu odrębnymi rodzajami podatku (od nieruchomości , rolnym, leśnym)