Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów Gminy Wadowice

Urząd Miejski w Wadowicach
34-100, Wadowice, pl. Jana Pawła II 23
telefon: 33 873 18 11 fax: 33 873 18 11
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.), Ustawa  z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny ( t. j. Dz. U. z 2017 poz. 459).

Wymagane wnioski
  • wniosek o aktualizację opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów Gminy Wadowice,
  • operat szacunkowy określający wartość nieruchomości gruntowej,
  • pełnomocnictwo lub upoważnienie (jeśli konieczne).
Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Komórka1
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty bez opłat
Termin załatwienia sprawy

Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i terminy wynikające z kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania.

Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie bez opłat
Uwagi
  1. Użytkownik wieczysty może żądać od właściwego organu dokonania aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie, a właściwy organ nie podjął aktualizacji. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki do aktualizacji opłaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym.