Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki /działek/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Urząd Miejski w Wadowicach
34-100, Wadowice, pl. Jana Pawła II 23
telefon: 33 873 18 11 fax: 33 873 18 11
Podstawa prawna

Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1257 z późn. zm.).

Wymagane wnioski

Do wniosku należy dołączyć:

        wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 (1:1000); obejmującej przedmiotową działkę /działki/ - w przypadku podziału      nieruchomości.

Wymagane załączniki
Jednostka odpowiedzialna Komórka1
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe -
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty bez opłat

Opłata skarbowa :

  • za wydane zaświadczenie -      17 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

  (wg Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.1827 z późn.zm./)

 

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni od złożenia wniosku. Zaświadczenie jest odbierane osobiście przez wnioskodawcę lub wysyłane pocztą (w  przypadku braku możliwości odbioru osobiście za wyraźnym wskazaniem we wniosku).

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Opłata za odwołanie bez opłat
Uwagi

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki /działek/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wydaje się na podstawie ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego