Rejestracja użytkownika w serwisie

* - pole wymagane

Herb Wadowice

Urząd Miejski w Wadowicach

UWAGA

Po zarejestrowaniu konta otrzymasz ograniczony dostęp do portalu e-Obywatel.

W celu odblokowania wszystkich funkcji (min. płatności online) udaj się do urzędu w celu pełnej aktywacji konta.
Zabierz ze sobą dokument tożsamości.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119) informuję, że :

Administratorem Pana/i danych osobowych jest Burmistrz Wadowic, Urząd Miejski w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice, tel. 33 873 18 11 do 15, e-mail : um@wadowice.pl

Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Ireneusz Pogocki, e-mail : iod@wadowice.pl

Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu założenia konta w serwisie „e-Obywatel” (Gminy Wadowice) na podstawie art.6 ust.1 lit. a,c i d RODO.

Dane osobowe nie będą przekazywane innym organom i podmiotom.

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres funkcjonowania serwisu „e-Obywatel”.

Posiada Pan/i prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania i sprostowania.

Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie Pana/i danych osobowych naruszało przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 r.

Pana/i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Pana/i dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jeśli przewidują to odpowiednie przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest warunkiem założenia konta w serwisie „e-Obywatel”. Jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych określonych w formularzu rejestracyjnym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zweryfikowania użytkownika i założenia konta w serwisie „e-Obywatel” (Gminy Wadowice).