Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Wniosek o umorzenie podatku oraz zaległości podatkowych - osoby fizyczne

WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI PODATKOWEJ

DO BURMISTRZA WADOWIC

Załączniki

DODATKOWE INFORMACJE

1. Wymagane dokumenty: oświadczenie o sytuacji majątkowej z dołączonymi dokumentami obrazującymi wysokości uzyskiwanych dochodów własnych i pozostałych członków rodziny wspólnie zamieszkałych oraz wysokość ponoszonych kosztów z tyt. utrzymania.
2.Wniosek nie podlega opłacie. Opata skarbowa: – 17 zł – w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

PODSTAWA PRAWNA

1. art. 48, 49 i 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 201 z późn. zmianami)