Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO

INFORMACJE O POŁOŻENIU BUDYNKU, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK

ZAŁĄCZNIK 1. Kopia mapy
w skali
, na której kolorem
wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 47a ust.1 pkt.1) i art. 47a ust.5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2101 z późn. zm.).

INFORMACJE DODATKOWE

Załącznikiem może być kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.