Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Wniosek o przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów Gminy Wadowice

WNIOSEK O PRZESUNIĘCIE TERMINU PŁATNOŚCI OPŁATY ROCZNEJ ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW GMINY WADOWICE

Informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek

Proszę o przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu nieruchomości oznaczonej dizłką/ami nr
położonej/ymi w
przy ul.
objętej/ymi KW nr
.

Oświadczam/y że nie zalegam/y z zobowiązaniami pieniężnymi wobec Gminy Wadowice, związanymi z Nieruchomością wskazaną we wniosku. Jako inny termin wniesienia pełnej kwoty opłaty rocznej proponuję/my:

Oświadczam/y, że:

UWAGA! Termin składania wniosków do dnia 17 marca każdego roku!

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Wadowice, 34-100 Wadowice, Plac Jana Pawła II 23.
2. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji przedmiotowego wniosku i mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
3. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) podanie danych jest obowiązkowe.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny ( t. j. Dz. U. z 2017 poz. 459).