Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Wniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Miejscowość: Data:
Wnioskodawca

Typ wnioskodawcy:


Dane osobowe
Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
PESEL:
NIP:
Adres zamieszkania
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt
Telefon:
Email:
Dane instytucji
Nazwa skrócona:
KRS:
REGON:
NIP:
Adres siedziby
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt
Telefon
Faks:
Email:

Adresat:
Nazwa organu do którego kierowany jest wniosek: Burmistrz Wadowic
Ulica: Pl. Jana Pawła II 23
Kod pocztowy: 34-100
Miejscowość: Wadowice

TYTUŁ
WNIOSEK O AKTUALIZACJĘ OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
TREŚĆ

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami), wnoszę o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wadowice, położonej w , przy ul. , oznaczonej geodezyjnie jako działka/i nr o (łącznej) pow. ,
nr księgi wieczystej - KR1W//, w związku ze zmianą wartości nieruchomości.

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Wadowice, 34-100 Wadowice, Plac Jana Pawła II 23.
2. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji przedmiotowego wniosku i mogą być udostępniane wyłącznie
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
3. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) podanie danych jest obowiązkowe.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1. Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości wg stanu na dzień r., sporządzony w dniu r. przez rzeczoznawcę majątkowego

Załącznik 2.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny ( t. j. Dz. U. z 2017 poz. 459).