Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki /działek/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Miejscowość:   Data:
    
Wnioskodawca

Typ wnioskodawcy:

 
Dane osobowe  
Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
PESEL:
NIP:
Adres zamieszkania  
Województwo:
 Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon:
Email:
   
 
 
Dane instytucji
Nazwa skrócona:
KRS:
REGON:
NIP:
Adres siedziby  
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon
Faks:
Email:

 

 
   Adresat:
Nazwa organu do którego kierowany jest wniosek:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

 

 

TYTUŁ
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI /DZIAŁEK/ W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TREŚĆ

 

   Forma odbiory zaświadczenia:

   

 

   Proszę o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu następujących dzialek nr:

   

   Położonych w miejscowości 

   wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wadowice, celem przedłożenia w  

   

ZAŁĄCZNIKI

1. Wyrys mapy ewidencyjnej w skali 1:2000 (1:1000)  - w przypadku podziału nieruchomości

 
PODSTAWA PRAWNA
 

Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1257 z późn. zm.).