Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Wniosek o dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących zasób Gminy Wadowice

 

Miejscowość:   Data:
    
Wnioskodawca

Typ wnioskodawcy:

 
Dane osobowe  
Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
PESEL:
NIP:
Adres zamieszkania  
Województwo:
 Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon:
Email:
   
 
 
Dane instytucji
Nazwa skrócona:
KRS:
REGON:
NIP:
Adres siedziby  
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon
Faks:
Email:

 

 
   Adresat:
Nazwa organu do którego kierowany jest wniosek:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

 

 

TYTUŁ
WNIOSEK O WYDZIERŻAWIENIE GRUNTU
TREŚĆ

 

Zwracam się z prośbą o wydzierżawienie, na okres  gruntu stanowiącego własność Gminy Wadowice położonego przy ul.  obejmującego działkę/część działki ozn. nr  o łącznej powierzchni m2.

Opis proponowanej działalności:

Uzasadnienie wniosku:

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1. mapa z naniesioną lokalizacją gruntu

 
PODSTAWA PRAWNA
 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm. ), Ustawa
 z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ), Uchwała Nr XXIII/141/2005 Rady Miejskiej
w Wadowicach z dnia 22 marca 2005r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata ( Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 276, poz. 1987 ), Uchwała Nr X/88/2011 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/141/2005 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 22 marca 2005r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego nr 585, poz. 6714).