Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia)

 

Miejscowość:   Data:
    
Oznaczenie przedsiębiorcy

 Adres/siedziba

 NIP

W przypadku ustanowienia pełnomocników:
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

 

TYTUŁ
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA W MIEJSCU SPRZEDAŻY (GASTRONOMIA)
TREŚĆ

 

Wnioskuję o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży o zawartości alkoholu:

dla punktu sprzedaży:

zlokalizowanego:

nr telefonu:

1. Opis placówki:

2. Przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej:

3. Numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS, o ile przedsiębiorca taki numer posiada

4. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)

ZAŁĄCZNIKI

 Załącznik 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych

 

Załącznik 2. Zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

Załącznik 3. Decyzja właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o biezpieczeństwie żywności i żywienia.