Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Podanie w sprawie zmiany głównego najemcy mieszkania komunalnego

 

Miejscowość:   Data:
    
Wnioskodawca

Typ wnioskodawcy:

 
Dane osobowe  
Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
PESEL:
NIP:
Adres zamieszkania  
Województwo:
 Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon:
Email:
   
 
 
Dane instytucji
Nazwa skrócona:
KRS:
REGON:
NIP:
Adres siedziby  
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Miejscowość:
Ulica:
Numer domu:
Numer lokalu:
Kod pocztowy:
Poczta:
Kontakt  
Telefon
Faks:
Email:

 

 
   Adresat:
Nazwa organu do którego kierowany jest wniosek:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

 

 

TYTUŁ
PODANIE W SPRAWIE ZMIANY GŁÓWNEGO NAJEMCY MIESZKANIA KOMUNALNEGO
TREŚĆ

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę głównego najemcy obecnie zajmowanego mieszkania komunalnego.

Zmiana głównego najemcy podyktowane jest zgonem poprzedniego najemycy:

Imię Nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Lub inną przyczyną (wymienić powód zmiany):

W zajmowanym lokalu zamieszkuje najemca/wspólnie z niżej wymienionymi osobami:

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1. Akt zgonu