Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Miejscowość:   Data:
    

Oznaczenie przedsiębiorcy

Adres/siedziba

NIP

W przypadku ustanowienia pełnomocnictwa
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

 

 

TYTUŁ
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA JEDNORAZOWEGO NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
TREŚĆ

 

Zwracam się o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu 

Przeznaczonych do spożycia

podczas imprezy pod nazwą 

organizowanej w dniu 

na terenia 

Numer w KRS, o ile przedsiębiorca taki numer posiada 

Przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej wg PKD 

Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego) 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1. zgoda operganizatora imprezy 

  

Załącznik 2. zgoda właściciela lub zarządcy terenu na którym  ma być zlokalizowany punkt sprzedaży alkoholu

 

 Załącznik 3. kopia stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia (nie dotyczy zezwoleń wydanych przez Burmistrza Wadowic)