Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. Do pełnego korzystania z aplikacji eObywatel prosimy o włączenie JavaScript.

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal)

 

Wadowice, dn

 

Oznaczenie przedsiębiorcy:


Adres / Siedziba:


NIP:


W przypadku ustanowienia pełnomocników:

Imię i nazwisko:


Adres zamieszkania:

 WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPOŻYCIA POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY (DETAL)

 
 Wnioskuje o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży o zawartości alkoholu:

 
dla punktu sprzedaży:

zlokalizowanego:


1. Opis placówki:


2. Przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej wg PKD


3. Numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS, o ile przedsiębiorca taki numer posiada


4. Adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego)
 


Załączniki:

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych

2. Zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

3. Decyzję właściwiego Państwowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia